Styre

Siden foreningen er startet opp igjen i Vestfold, har vi foreløpig etablert et interimstyre bestående av:

Leder Jørgen Eia Bringedal
Nestleder Truls Eskelund
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem Hilde Berntsen
Styremedlem Stein Magne Hop

Ønsker du å komme i kontakt med oss, send oss gjerne en e-post på leder@sykkelvestfold.no