Del veien, takk!

Våren er i anmarsj og flere og flere børster støv av sykkelen. Det vil for flere bli naturlig å velge sykkel som transportform foran bil igjennom våren, sommeren og høsten. De siste års spørreundersøkelser fra Syklistenes landsforening avdekker til stadighet at trygghet er det viktigste for respondentene. Tryggheten er viktig for både syklister og bilister. Sykkel er et rimelig og effektivt transportmiddel tilgjengelig for de fleste. Det når relativt langt, du blir i bedre form av nesten alle sykkelturer og det er svært miljøvennlig. Sykkel brukes av unge som gamle, fattige som rike, og som derfor bidrar til økt mobilitet og økt deltakelse for det brede lag av befolkningen.

Til alle oss syklister, husk at vi skal dele veien med mange andre i trafikken, spesielt bilistene. Bruk tydelige tegn når du sykler på veien, vær synlig og ta din plass. Trafikkreglene gjelder deg som syklist også. Utvis godt samarbeid, tålmodighet og raushet ovenfor de andre trafikantene.

Til alle oss bilister, husk at vi skal dele veien med syklistene. Se på syklistene som en traktor på veien under våronna, eller en moped med maks fart på 45 km/t i 70 sonen. Vis tydelig tegn på hvor du har tenkt å kjøre og sjekk alltid dødvinkelen. Syklistene er der med ønske om å komme trygt fram til målet og for å gjøre noe godt for egen helse. Utvis godt samarbeid, tålmodighet og raushet ovenfor syklistene.

Vegtrafikklovens §3 gjelder for alle: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Med denne loven med oss friskt i minne tar alle hensyn til hverandre, trafikken glir smidigere og bidrar til vår felles trafikksikkerhet. Sykkel som et folkehelsetiltak har et stort potensial. Vi vet at voksne nordmenn ikke er så aktive og sunne som vi liker å tro. Det er omtrent 30 prosent av oss som er aktive nok i hverdagen, og som beveger seg opp mot det anbefalte om 75 – 300 minutter med høy eller moderat intensitet i uken. Sju av ti er overvektige, og mer enn to av ti har sykelig overvekt.

Den samfunnsøkonomiske helsegevinsten av å sykle er så høy som 26,38 kr per syklede kilometer, ifølge Helsedirektoratet sine beregninger. OECD har beregnet at helsegevinsten er over 20 ganger høyere enn kostnadene knyttet til trafikkulykker og eksponering for luftforurensning.
Ifølge Verdens helseorganisasjon er luftforurensning en av vår tids største helseutfordringer globalt. Dårlig luftkvalitet er en utfordring også i norske byer, der svevestøv, vegtrafikk og vedfyring er de største utslippskilder. I Bypakke Larvik er et av hovedgrepene i planen å sette søkelys på å iverksette målrettede tiltak som gjør det mulig å velge mer miljøvennlige transportformer i og til Larvik by. Det å redusere utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. I Nasjonal transportplan for 2018-2029 er det blant annet satt et måltall for at alle nye personbiler skal ha null utslipp i 2025.

Litt mer bevegelse i hverdagen, for eksempel en sykkeltur et par ganger i uken, vil kunne bidra mye til både din helse og folkehelsen. En kort sykkeltur (med eller uten el) er alltid bedre enn ingenting, både for miljø og helsen! Takk for at alle deler veien😊

Med vennlig hilsen styret i Syklistforeningen Vestfold