Syklistforeningen møter politikerne

Den 23.augugst møter lokallaget politikere i Larvik!

Torsdag 23.august har syklistforeningen Vestfold invitert utvalgte politikere i Larvik for en kort sykkelrunde. Vi skal se på gode løsninger, og ikke fullt så gode løsninger for syklister i Larvik i rushtrafikken. Vi møtes ved sykkelhotellet i Larvik, og avslutter på Torget ca kl 17.00. Vi kommer til å stille spørsmål, komme med kommentarer til politikere som tar sykkel, gående og kollektivtransport på alvor.